Framtidens bränsle för bilar

Bensin

Bensin används framförallt som motorbränsle, men också som lösningsmedel (en högraffinerad bensin med mycket låg aromatisk halt). Den tillverkas vanligen från råolja, men det är möjligt att tillverka bensin från andra källor såsom naturgas, kol eller biomassa. Den absolut största användningen av bensin är som bränsle i mindre motorer (från enstaka till tusentals kilowatt), i mopeder, motorcyklar, personbilar och propellerflygplan. Före ottomotorns genombrott användes bensin främst till fläckborttagning, avlusning, lampolja med mera.

Fördelar med bensinbilar om man jämför med dieselbilar som båda använder fossila bränslen, är att motorerna är tysta och vibrationsfria, och dessutom har bilarna lägre pris men också en lägre värdeminskning. Bensindrivna bilar förlitar sig på teknik som har funnits i århundraden och har förfinats kontinuerligt under årens lopp. Nackdelar med bensinbilen är att den inte är lika vridstark som dieselmotorerna är, samt bränsleförbrukningen är högre än vad det är för dieselbilar.

Källa: Wikipedia

© 2018 Anders Claesson