Framtidens bränsle för bilar

Biogas

Biogas är ett gasformigt biobränsle som bildas vid anaerob nedbrytning av organiskt material. Biogas kan utvinnas från en stor mängd olika material, vid exempelvis reningsverk, på soptippar (deponigas), på jordbruk där biologiskt nedbrytbart material finns eller samlas eller av slaktavfall. Rågasen består i huvudsak av kolvätet metan (50-75 %) och koldioxid (25-50 %) samt mindre mängder föroreningar som t.ex. svavelväte, vätesulfid och ammoniak. För att kunna användas i fordon behöver gasen raffineras så att halten metan ökar och övriga ämnen minskar.

Gasbilar har i princip vanliga bensinmotorer som kompletterats med ett separat bränslesystem för gasen. Speciella tryckbehållare används där gasen komprimeras till maximalt cirka 200 atmosfärers (206 kg/cm²) tryck. Ren biogas minskar utsläppen av CO2 med cirka 80 % jämfört med bensin, och övriga utsläpp med cirka 70 %. Gasbilar har ca 1–4 kronor lägre milkostnad jämfört med bensinbilar, men det är kortare räckvidd på gas jämfört med bensin. Tankstationer är dyra att bygga, cirka 150 stationer i Sverige, och det är högre inköpskostnad för fordonen jämfört med bensinfordon. Värt att notera är att cirka 40 % av all fordonsgas som tankas i Sverige är fossil naturgas.

Källa: Wikipedia

© 2018 Anders Claesson