Framtidens bränsle för bilar

Elenergi

En elektrisk motor konverterar elektrisk energi till mekanisk energi (rörelseenergi). Den omvända funktionen, att omvandla mekanisk energi till elektrisk energi åstadkoms med engenerator. Motorer som till exempel används för bilar, truckar och elektriska lokomotiv har ofta den dubbla uppgiften då de genererar ström vid inbromsning. Inom hushållen används elektriska motorer till bland annat fläktar och tvättmaskiner.

Elbilarna säljs med det största argumentet att de är miljövänligare än t.ex. bensin och diesel, utöver detta är bilen helt tyst och har nästan inga slitdelar som kräver underhåll något en konventionell bil har. Elbilar minskar förbrukningen av fossila bränslen och därmed utsläppen av koldioxid (CO2), under förutsättning att elproduktionen ger lägre utsläpp än motsvarande förbränningsmotorer i bilar. I Sverige kommer majoriteten av elen från vattenkraft, kärnkraft och en liten del från andra förnybara källor. Elbilar kan även bidra till att jämna ut förbrukningen av elektricitet över dygnet genom att laddningen kan styras till tider då den totala elanvändningen är låg. Batterierna kan dock beroende på batterityp, innehålla vissa miljöfarliga ämnen, varför de bör återvinnas på ett kontrollerat sätt när de förbrukats. Elbilar har i allmänhet ett högt inköpspris.

Källa: Wikipedia

© 2018 Anders Claesson