Framtidens bränsle för bilar

Etanol

Etanol är en alkohol som kan användas som bränsle för förbränningsmotorer i t.ex. personbilar. I Sverige saluförs det bland annat som blandningen E85, med cirka 85 % etanol och 15 % bensin på sommaren och 75 % etanol och 25 % bensin på vintern (men skyltar etc. ändras inte under vintern utan anger fortfarande ”E85”). Förutom etanol och bensin innehåller detta bränsle även denatureringsmedlen MTBE/ETBE och isobutanol. Bensinen i E85 är bland annat där för att bilarna ska klara kallstarter lättare, eftersom förvärmda insprutare inte används än.

Avgaserna från etanolbilar är relativt ofarliga, men avgaser från blandbränslen som exempelvis E85 kan dock innehålla en relativt stor andel kolväten från bensinen. Ren etanol orsakar inte några skadliga kolväteutsläpp och inget sot bildas i en etanolmotor. Det är lägre energiinnehåll i etanol vilken gör att man får högre bränsleförbrukning jämfört med t.ex. bensin. Etanolbilarna har ofta något högre servicekostnader än övriga bilar. Tyvärr så kan det förkomma dåliga produktionsmetoder vid framställningen av bränslet, man skulle kunna producera potentiell matråvara istället.

Källa: Wikipedia

© 2018 Anders Claesson