Framtidens bränsle för bilar

Bränsle

Ett bränsle är en substans som genom förbränning eller annan process kan omvandlas så att användbar energi frigörs. Den vanligaste processen är förbränning, men den kan också vara en annan kemisk reaktion. För att ett bränsle ska vara användbart måste energin kunna utnyttjas på ett ekonomiskt och tekniskt möjligt sätt. Energin i ett bränsle måste även kunna lagras under en för ändamålet rimlig tid, och ofta måste energin även produceras så att den kan omvandlas till arbete.

När det gäller drivmedel till bilar så har det länga varit vanligast med bensin eller diesel som är fossila bränslen. Det finns allternativ på biobränslen som biogas och etanol (alkohol) främst för personbilar samt RME och HVO som är biodiesel. RME som framställs genom kemisk förädling av rapsolja med hjälp av metanol, används främst som bränsle i bussar och lastbilar. HVO som är ett dieselbränsle som framställs från vegetabiliska oljor kan alla dieselbilar kan köra på. Sedan så har vi även el, just nu så är det bilar som kan drivas av el som ökar mest på svenska marknaden.

Källa: Wikipedia

© 2018 Anders Claesson