Försäljning 1908 - 1987

Produktionstabellen nedan visar antalet Husqvarna motorcyklar som tillverkats under 80 år. Bror Jauren är den som ursprungligen sammanställt statistiken, medan Ruben Helmin ansvarar för de senaste årens siffror. Det är värt att notera att Husqvarnas totala produktion på 267 000 enheter inte är särskilt stor ur ett internationellt perspektiv. Jämför man till exempel med Honda som under sitt toppår 1982 tillverkade 4,1 miljoner motorcyklar, vilket motsvarar ett genomsnitt på 341 000 per månad. Detta ger en indikation på Husqvarnas storlek som motorcykeltillverkare, och visar att företaget inte förlitade sig på kvantitet utan snarare på kvalitet. Trots den låga produktionen har Husqvarna presterat mycket imponerande resultat inom motorsport, vilket är värt att uppmärksamma. Även om totalproduktion inte är så imponerande blev ändå Husqvarna motorcyklar kända över hela världen.

 • År 1908 - 14 st
 • År 1909 - 23 st
 • År 1910 - 48 st
 • År 1911 - 53 st
 • År 1912 - 125 st
 • År 1913 - 165 st
 • År 1914 - 187 st
 • År 1915 - 177 st
 • År 1916 - 144 st
 • År 1917 - 315 st
 • År 1918 - 27 st
 • År 1919 - 219 st
 • År 1920 - 181 st
 • År 1921 - 122 st
 • År 1922 - 299 st
 • År 1923 - 416 st
 • År 1924 - 315 st
 • År 1925 - 565 st
 • År 1926 - 643 st
 • År 1927 - 1197 st
 • År 1928 - 1321 st
 • År 1929 - 1557 st
 • År 1930 - 1020 st
 • År 1931 - 930 st
 • År 1932 - 492 st
 • År 1933 - 633 st
 • År 1934 - 736 st
 • År 1935 - 621 st
 • År 1936 - 319 st
 • År 1937 - 0 st
 • År 1938 - 14947 st
 • År 1939 - 0 st
 • År 1940 - 40 st
 • År 1941 - 0 st
 • År 1942 - 2 st
 • År 1943 - 20 st
 • År 1944 - 180 st
 • År 1945 - 0 st
 • År 1946 - 2003 st
 • År 1947 - 5642 st
 • År 1948 - 10003 st
 • År 1949 - 10400 st
 • År 1950 - 12431 st
 • År 1951 - 13163 st
 • År 1952 - 6183 st
 • År 1953 - 7055 st
 • År 1954 - 3482 st
 • År 1955 - 3126 st
 • År 1956 - 1861 st
 • År 1957 - 2443 st
 • År 1958 - 2893 st
 • År 1959 - 1218 st
 • År 1960 - 1193 st
 • År 1961 - 423 st
 • År 1962 - 507 st
 • År 1963 - 200 st
 • År 1964 - 325 st
 • År 1965 - 376 st
 • År 1966 - 478 st
 • År 1967 - 1522 st
 • År 1968 - 2470 st
 • År 1969 - 2593 st
 • År 1970 - 5056 st
 • År 1971 - 6049 st
 • År 1972 - 10473 st
 • År 1973 - 14588 st
 • År 1974 - 7973 st
 • År 1975 - 10340 st
 • År 1976 - 6125 st
 • År 1977 - 9334 st
 • År 1978 - 9131 st
 • År 1979 - 8695 st
 • År 1980 - 9000 st
 • År 1981 - 8700 st
 • År 1982 - 8500 st
 • År 1983 - 8200 st
 • År 1984 - 7000 st
 • År 1985 - 6300 st
 • År 1986 - 6500 st
 • År 1987 - 5400 st